Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
  3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

ARTIKEL 2 – BEDRIJFSGEGEVENS

Trust Hair and Fashion
Hoofdstraat 101 7811 EJ Emmen
0591-857004

BEREIKBAARHEID
Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot en met 17.00 uur
E-mail: info@trust-us.nl
KvK: 04035777
Btw nr.: NL001.400.703.B60

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder Trust Hair and Fashion genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Trust Hair and Fashion in te zien zijn.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Trust Hair and Fashion niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:

  • Prijs inclusief belastingen
  • Verzend- en retourkosten
  • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
  • Herroeping recht
  • Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel . Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Trust Hair and Fasion en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Trust Hair and Fashion de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Trust Hair and Fashion neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving.

ARTIKEL 6 – HERROEPING RECHT, RUILEN EN RETOURNEREN

Trust Hair and Fashion geeft de mogelijkheid om artikelen 8 dagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. In dat geval dient de consument gebruik te maken van het retourformulier dat bij de levering is gevoegd. Retourkosten komen voor rekening van de klant.
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking teruggestuurd te worden, zoals is beschreven op het retourformulier. Er wordt geen geld retour gestort maar de consument ontvangt een tegoedbond. Na ontvangst van de retourzending wordt de tegoedbon binnen 5 werkdagen opgestuurd naar de consument. De consument stuurt de bestelling retour naar het hoofdadres van Trust Hair and Fashion, De bestelde artikelen kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de winkel van Trust Hair and Fashion.

Let op!!!! Sale artikelen kunnen niet retour genomen worden.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN

De prijzen van Trust Hair and Fashion zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de artikelen niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

ARTIKEL 8 – LEVERING

Trust Hair and Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde artikelen. De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij ‘verzendwijze’ worden aangevinkt. Trust Hair and Fashion verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling geplaatst is voor 15:00 uur zal de bestelling uiterlijk de volgende werkdag verstuurd worden. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 2 werkdagen bericht van. Trust Hair and Fashion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst. Bestellingen boven €50.- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 – GARANTIE

Het risico van beschadiging van artikelen ligt bij Trust Hair and Fashion, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Trust Hair and Fashion staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 10 – LEEFTIJDSGRENS

De webshop Trust Hair and Fashion accepteert geen bestellingen van personen jonger dan 16 jaar.

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webshop Trust Hair and Fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12 – PRIVACY

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Trust Hair and Fashion zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Trust Hair and Fashion worden verkregen en verwerkt. Klik hier voor meer informatie omtrent onze privacy policy.

Trust Hair and Fashion maakt gebruik van sub-verwerkers om de overeenkomst uit te voeren. Uw gegevens worden (afhankelijk van de gekozen betaalmethode) gedeeld met Mollie en Postnl. Wij hebben afspraken met deze partijen dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens zijn verleend.